1401/5/21 : جمعه
تاریخ ارسال : 1401/02/23    

برنامه جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی منتشر شد

جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی در اردیبهشت و خرداد سال جاری برگزار می شود.
 برنامه جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی منتشر شد

جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی در اردیبهشت و خرداد سال جاری برگزار می شود.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی،جلسات هیئت مدیره های جدید کانون های تخصصی در اردیبهشت و خرداد سال جاری برگزار و پرونده عضویت متقاضیان بررسی می شود.

 

برنامه جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی به شرح زیر است:

كانون

روز

تاريخ

ساعت

محل

خوانندگان کلاسیک

شنبه

24/02/1401

10

ساختمان شماره 1

پژوهشگران

یکشنبه

25/02/1401

14

ساختمان شماره 1

صدابرداران

دوشنبه

26/02/1401

10

ساختمان شماره 1

مدرسان

سه شنبه

27/02/1401

10

ساختمان شماره 1

سازندگان ساز

چهارشنبه

28/02/1401

10:30

ساختمان شماره 1

خوانندگان سنتی

شنبه

31/02/1401

10

ساختمان شماره 1

نوازندگان ایرانی

یکشنبه

01/03/1401

10

ساختمان شماره 1

نوازندگان کلاسیک

دوشنبه

02/03/1401

10

ساختمان شماره 1

ناشران

سه شنبه

03/03/1401

10

ساختمان شماره 1

آهنگسازان

چهارشنبه

04/03/1401

14

ساختمان شماره 1

 

 

 تبلیغات