1401/5/27 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1401/02/20    

اعضای شورای عالی خانه موسیقی از نخستین جلسه این شورا در سال جدید گفتند

اعضای شورای عالی خانه موسیقی در گفتگوهای جداگانه دیدگاه خود را نسبت به مسائل مطرح شده در جلسه بیان کردند.
اعضای شورای عالی خانه موسیقی از نخستین جلسه این شورا در سال جدید گفتند

اعضای شورای عالی خانه موسیقی در گفتگوهای جداگانه دیدگاه خود را نسبت به مسائل مطرح شده در جلسه بیان کردند.

 

جلسه شورای عالی خانه موسیقی 17 اردیبهشت ماه در محل ساختمان فاطمی تشکیل شد و اعضای این شورا که با رای مجمع عمومی خانه موسیقی انتخاب شده‌اند، به بررسی مسائل مختلف مرتبط با این نهاد مدنی صنفی پرداختند.

 

در این جلسه اعضای شورای عالی به اتفاق آرا فرهاد فخرالدینی را به عنوان ریاست شورای عالی خانه موسیقی و داریوش پیرنیاکان را به عنوان دبیر و سخنگوی شورا انتخاب کردند. همچنین حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه موسیقی) در این جلسه حضور یافت و گزارشی پیرامون عملکرد خانه موسیقی در سال های اخیر ارائه کرد. در ادامه از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانه  برنامه ها، اهداف و چشم انداز های آینده خانه موسیقی برای اعضای شورای عالی مطرح شد.

 

مطابق اساسنامه، شورای عالی خانه موسیقی بالاترین مرجع تخصصی و فنی خانه موسیقی ، متشکل از هفت نفر از موسیقی دانان برجستـه، متعهد، خوش نام و فعال  در عرصه موسیقی و در زمینه های مختلف موسیقی است كه حداقل سی سال سابقه فعالیت هنری در كشور داشته و عضو خانه موسیقی باشند.3  بهمن سال 1400 با رای مجمع عمومی خانه موسیقی فرهاد فخرالدینی، محمد سریر، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان، حسن ریاحی، داود گنجه ای و تقی ضرابی بعنوان اعضای شورای عالی خانه موسیقی انتخاب شدند.

 

پس از پایان جلسه اعضای شورای عالی خانه موسیقی در گفتگوهای جداگانه دیدگاه خود را نسبت به مسائل مطرح شده در جلسه بیان کردند که فیلم این گفتگو از لینک زیر قابل دریافت و مشاهده است.تبلیغات