1401/5/21 : جمعه
تاریخ ارسال : 1401/02/18    

شورای عالی خانه موسیقی تشکیل جلسه داد

جلسه شورای عالی خانه موسیقی ایران روز گذشته با بررسی برنامه ها و مسائل مختلف خانه موسیقی تشکیل شد.
شورای عالی خانه موسیقی تشکیل جلسه داد

جلسه شورای عالی خانه موسیقی ایران روز گذشته با بررسی برنامه ها و مسائل مختلف خانه موسیقی تشکیل شد.

 

به گزارش سایت خانه، جلسه شورای عالی خانه موسیقی روز گذشته با حضور فرهاد فخرالدینی، داود گنجه ای، محمد سریر، داریوش پیرنیاکان، هوشنگ کامکار و حسن ریاحی در خانه موسیقی برگزار شد.

 

در ابتدای این جلسه اعضای شورای عالی به اتفاق آرا فرهاد فخرالدینی را به عنوان ریاست شورای عالی خانه موسیقی و داریوش پیرنیاکان را به عنوان دبیر و سخنگوی شورا انتخاب کردند

 

همچنین حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه موسیقی) در این جلسه حضور یافت و گزارشی پیرامون عملکرد خانه موسیقی در سال های اخیر ارائه کرد. در ادامه از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانه  برنامه ها، اهداف و چشم انداز های آینده خانه موسیقی برای اعضای شورای عالی مطرح شد.

 

اعضای شورای عالی در این جلسه پس از ارائه گزارش مدیرعامل و بررسی برنامه های آینده این نهاد ابراز امیدواری کردند تا  خانه موسیقی با همت جمعی و اتحاد هنرمندان موسیقی به اهداف و چشم اندازها دست یابد.

 

مطابق اساسنامه، شورای عالی خانه موسیقی بالاترین مرجع تخصصی و فنی خانه موسیقی ، متشکل از هفت نفر از موسیقی دانان برجستـه، متعهد، خوش نام و فعال  در عرصه موسیقی و در زمینه های مختلف موسیقی است كه حداقل سی سال سابقه فعالیت هنری در كشور داشته و عضو خانه موسیقی باشند.

 


3 بهمن سال 1400 با رای مجمع عمومی خانه موسیقی فرهاد فخرالدینی، محمد سریر، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان، حسن ریاحی، داود گنجه ای و تقی ضرابی بعنوان اعضای شورای عالی خانه موسیقی انتخاب شدند.تبلیغات