1401/3/4 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1400/11/03    

با رای مجمع عمومی/

اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران انتخاب شدند

با رای مجمع عمومی فرهاد فخرالدینی، محمد سریر، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان، حسن ریاحی، داود گنجه ای و تقی ضرابی بعنوان اعضاي شوراي عالي خانه موسیقی انتخاب شدند.
اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران انتخاب شدند

با رای مجمع عمومی فرهاد فخرالدینی، محمد سریر، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان، حسن ریاحی، داود گنجه ای و تقی ضرابی بعنوان اعضاي شوراي عالي خانه موسیقی انتخاب شدند.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده خانه موسیقی بعد از ظهر روی یکشنبه 3 بهمن 1400 جهت انتخاب اعضای شورای عالی خانه موسیقی برگزار شد.

 

در ابتدای این جلسه آذر هاشمی، بازرس خانه موسیقی درباره انتخابات شورای عالی و روند معرفی کاندیداهای عضویت در این شورا توضیحاتی را ارائه کرد و نکاتی را مطابق اساسنامه یاد آور شد.

 

پس از این سخنان و معرفی کاندیدا های عضویت در شورای عالی که از سوی هیئت مدیره به مجمع عمومی معرفی شدند رای گیری آغاز شد و سپس به ترتیب آرا فرهاد فخرالدینی، محمد سریر، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان، حسن ریاحی، داود گنجه ای و تقی ضرابی بعنوان اعضاي شوراي عالي اين نهاد انتخاب شدند.

 

مطابق اساسنامه، شورای عالی خانه موسیقی بالاترين مرجع تخصصي و فني خانه موسيقي ، متشکل از هفت نفر از موسيقي دانان برجستـه، متعهد، خوش نام و فعال  در عرصه موسيقي و در زمينه هاي مختلف موسيقي است كه حداقل سي سال سابقه فعاليت هنري در كشور داشته و عضو خانه موسيقي باشند.

 

این افراد به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي به عنوان اعضاء شوراي عالي خانه موسيقي برای یک دوره انتخاب مي شوند.تبلیغات