1400/11/9 : شنبه
تاریخ ارسال : 1400/10/06    

برنامه جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی منتشر شد

جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی در دیماه سال جاری برگزار می شود.
برنامه جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی منتشر شد

جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی در دیماه سال جاری برگزار می شود.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی،جلسات هیئت مدیره های جدید کانون های تخصصی در دیماه سال جاری برگزار و پرونده عضویت متقاضیان بررسی می شود.

 

برنامه جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی به شرح زیر است:

 

كانون

روز

تاريخ

ساعت

محل

خوانندگان کلاسیک

شنبه

11/10/1400

13

خانه موسیقی

پژوهشگران

یکشنبه

12/10/1400

14

خانه موسیقی

صدابرداران

دوشنبه

13/10/1400

10

خانه موسیقی

سازندگان ساز

سه شنبه

14/10/1400

10:30

خانه موسیقی

مدرسان

چهارشنبه

15/10/1400

11

خانه موسیقی

نوازندگان ایرانی

یکشنبه

19/10/1400

10

خانه موسیقی

نوازندگان کلاسیک

دوشنبه

20/10/1400

10

خانه موسیقی

ناشران

سه شنبه

21/10/1400

10

خانه موسیقی

آهنگسازان

چهارشنبه

22/10/1400

14

خانه موسیقی

خوانندگان سنتی

شنبه

25/10/1400

10

خانه موسیقی

 

   تبلیغات