1401/11/14 : جمعه
تاریخ ارسال : 1400/09/22    

کتاب «بر بال های شعر و آواز» منتشر شد

کتاب «بر بال های شعر و آواز» منتخبی از اشعار ادب فارسی جهت استفاده در آواز ایرانی، نوشته محمدعلی احدی منتشر شد.
کتاب «بر بال های شعر و آواز» منتشر شد

 کتاب «بر بال های شعر و آواز» منتخبی از اشعار ادب فارسی جهت استفاده در آواز ایرانی، نوشته محمدعلی احدی منتشر شد.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی در مقدمه این کتاب آمده است: «شعر و موسیقی به عنوان دو هنر اصیل، دوشادوش هم در بستر فرهنگ ایرانی توأمان رشد کردند. از گذشته های دور موسیقی در سرزمین کهنسال ایران همراه با شعر و آواز بوده است و همگرایی این دو هنر در ترکیباتی چون «ساز و آواز» و «قول و غزل» حاکی از این زوجیت شریف هنری است که ریشه های آن در ژانر ادب غنایی کاملا مشهود است.

 

شعر در واقع ماهیت معنا گریز، تعین پذیر و انتزاعی موسیقی را تعین می بخشد و رسالت سترگ روایت ردیف برخاسته از موسیقی اصیل ایرانی بر شانه های شعر می نشیند. آن سان که بدون شعر یقینا امکان انتقال این معنای غریب و شگفت ناممکن می نماید.

 

تجربه شعری و امکانات موسیقایی آن و نیز منش شنیداری موسیقی و شعر بر پیوستگی این دو نوع ارزنده هنری دلالت دارد. به بیانی دیگر موسیقی تجلیگاه احساسات و عواطف شعری و شعر تعین زبانی و بیانی موسیقی است. در حقیقت با آواز و موسیقی، روح ساکن در شعر به طرب در آمده و در اثر تاثیر و تاثر این دو نوع هنری رستاخیزی از هیجانات روحی و عاطفی بوجود می آید.»

 

همچنین در پیش گفتار این کتاب آمده است:« روش کار در این کتاب بر این استوار بوده که ابتدا از دیوان شعرای گذشته و امروز اشعاری مناسب آواز انتخاب و سپس با مطالعه ابیات غزل و حس غالب آن، دستگاه و آواز مناسب انتخب شده است.  برای آشنایی هنرجویان و مخاطبان با وزن و ریتم اشعار، وزن عروضی تمامی غزل ها نیز نوشته شده است.»

 

نشر سوره مهرتبلیغات