1400/11/9 : شنبه
تاریخ ارسال : 1400/08/29    

مراکز تزریق نوبت دوم واکسن هنرمندان خانه موسیقی اعلام شد

مراکزی که نوبت(دز) دوم واکسن کرونای ویژه هنرمندان خانه موسیقی را تزریق می کنند، اعلام شد.
مراکز تزریق نوبت دوم واکسن هنرمندان خانه موسیقی اعلام شد

مراکزی که نوبت(دز) دوم واکسن کرونای ویژه هنرمندان خانه موسیقی را تزریق می کنند، اعلام شد.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی،  آندسته از هنرمندانی که نوبت اول واکسن کرونای خود را در پایگاه واکسیناسیون خانه موسیقی ایران دریافت کردند برای تزریق نوبت(دز) دوم واکسن خود می توانند به پایگاه های اعلام شده مراجعه نمایند.

 

خانه موسیقی ایران در تلاش است برای تزریق دز دوم واکسن هنرمندان در محل خانه موسیقی پایگاه واکسیناسیون را برقرار نماید. با این حال آندسته از هنرمندانی که زودتر مایل به دریافت دز دوم واکسن خود هستند می توانند به پایگاه های منتخب مراجعه نمایند.

 

لازم به توضیح است، پایگاه واکسیناسیون ویژه هنرمندان توسط خانه موسیقی با همکاری وزارت بهداشت در روزهای 30 و 31 شهریورماه  و 6 و 7 مهرماه سال جاری جهت تزریق نوبت اول واکسن هنرمندان در محل این نهاد ایجاد شده بود.

 

مراکز واکسیناسیون نوبت دوم

سوله سازمان برنامه جنوبی: سازمان برنامه جنوبی خیابان هفدهم شرقی – ر وبه روی پارک جانبازان مجتمع ورزشی الزهرا

سوله پارک ترافیک : پونک-میرزابابایی-پارک ترافیک

سوله بیمه: بیمه-خیابان ریاحی-روبه روی تره بار

سوله بهاران : مرزداران- خ ایثار- خ سهیل- مجتمع بهاران

سوله ایثار گران: یادگار امام شمال- روبروی فرحزادی- ایثارگران جنوب- اولین خروجی(جاده خاکی)سوله

سوله بحران ایرانشهر: خیابان ایرانشهر شمالی- بوستان هنرمندان- سوله ی بحران

سوله کردستان: خیابان گمنام-بعد از ایوان شمس- اولین خروجیتبلیغات