1400/9/8 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1400/08/26    

تسلیت خانه موسیقی به فرشاد توکلی

خانه موسیقی درگذشت پدر گرامی آقای فرشاد توکلی(عضو پیشین هیئت مدیره)را به ایشان تسلیت گفت.
تسلیت خانه موسیقی به فرشاد توکلی

خانه موسیقی درگذشت پدر گرامی آقای فرشاد توکلی(عضو پیشین هیئت مدیره)را به ایشان تسلیت گفت.

 

به گزارش سایت خانه، پدر گرامی آقای فرشاد توکلی(عضو پیشین هیئت مدیره) درگذشت و خانه موسیقی در پیامی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت و برای خانواده آن مرحوم آرزوی صبر و شکیبایی کرد.تبلیغات