1401/11/14 : جمعه
تاریخ ارسال : 1400/08/23    

اعضای هیئت مدیره جدید خانه موسیقی ایران انتخاب شدند

مجمع عمومی خانه موسیقی ایران جهت برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس این نهاد 23 آبان ماه برگزار شد.
اعضای هیئت مدیره جدید خانه موسیقی ایران انتخاب شدند

مجمع عمومی خانه موسیقی ایران جهت برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس این نهاد 23 آبان ماه برگزار شد.


به گزارش سایت خانه موسیقی،  مجمع عمومی خانه موسیقی ایران 23 آبانماه با حضور اعضای هیئت مدیره کانونهای ده گانه جهت انتخابات هیئت مدیره و بازرس خانه موسیقی در سالن استادجلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

 

در ابتدای این جلسه، حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل)، آذر هاشمی(بازرس قبلی) گزارش های خود را از فعالیت های دوره قبلی هیئت مدیره خانه ارائه کردند. سپس تقی ضرابی(رئیس هیئت مدیره قبلی خانه موسیقی)، در جایگاه حاضر شد و استعفای هیئت مدیره دوره پیش را اعلام کرد. در ادامه هیئت رئیسه مجمع جهت اداره جلسه و برگزاری انتخابات تشکیل گردید.

 

کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره خانه موسیقی به ترتیب حروف الفبا علیرضا آزادگان مهر، هنگامه اخوان، حمیدرضا اردلان، داریوش پیرنیاکان، محسن رجب‌پور، امیرعباس ستایشگر، مسعود شعاری، امیرپدرام طاهریان، زیداله طلوعی، حمیدرضا عاطفی، محمدجلیل عندلیبی، هادی منتظری و کاندیداهای بازرسی خسروبهرامی، علی عزیزی و آذر هاشمی اعلام شدند.

 

در ادامه هریک از کاندیداها به معرفی خود و برنامه هایشان برای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی خانه موسیقی پرداختند و سپس رای گیری آغاز شد.

 

پس از شمارش آرا، داریوش پیرنیاکان، حمیدرضا عاطفی، حمیدرضا اردلان، هنگامه اخوان، محسن رجب پور، زید الله طلوعی و مسعود شعاری به عنوان اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی ایران و امیرعباس ستایشگر (علی البدل اول) و علیرضا آزادگان مهر(علی البدل دوم) انتخاب شدند.

 

همچنین آذر هاشمی به عنوان بازرس اصلی هیئت مدیره و خسرو بهرامی (بازرس علی البدل) انتخاب شدند.تبلیغات