1400/7/26 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1400/07/17    

توضیح خانه موسیقی درباره بیمه اعضا/

خانه موسیقی در قطع بیمه هنرمندان دخالتی ندارد

در پی انتشار برخی مطالب خلاف واقع در فضای مجازی در خصوص قطع بیمه تامین اجتماعی اعضا از سوی خانه موسیقی، واحد بیمه و عضویت این نهاد توضیحاتی را منتشر کرد.
خانه موسیقی در قطع بیمه هنرمندان دخالتی ندارد

در پی انتشار برخی مطالب خلاف واقع در فضای مجازی در خصوص قطع بیمه تامین اجتماعی اعضا از سوی خانه موسیقی، واحد بیمه و عضویت این نهاد توضیحاتی را منتشر کرد.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، این توضیحات به شرح زیر است:

 

«یکی از مطالبات جدی خانه موسیقی از ابتدای تاسیس تا کنون ،بیمه شدن همه هنرمندان حوزه موسیقی بوده و همواره در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نورزیده است. و پر واضح است که این‌ نهاد به عنوان حامی اهالی صنف، هیچ دخالتی در قطع بیمه هنرمندان موسیقی نداشته و حتی در صورت قطع بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی، تمام تلاش خود را در راستای برقراری مجدد بیمه هنرمندان این حوزه بکار برده است.

خوشبختانه همه اعضای متقاضی این نهاد که دارای شرایط قانونی بوده اند از سوی خانه موسیقی به صندوق اعتباری هنر معرفی و بیمه آنها برقرار شده است.

پس از برقراری بیمه طبق قوانین سازمان تامین اجتماعی عدم پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شده به مدت حد اکثر سه ماه موجب قطع بیمه از سوی آن سازمان می گردد و خانه موسیقی و صندوق اعتباری قطعا نقشی در این خصوص ندارند.

همچنین در سال های اخیر بسیاری از اعضایی که با قطع بیمه مواجه شدند به خانه موسیقی مراجعه کرده و به صندوق اعتباری هنر برای برقراری مجدد بیمه معرفی شده اند.»تبلیغات