1401/11/12 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1400/07/07    

تاریخ برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی پنج کانون تخصصی مشخص شد

تاریخ برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون های صدابرداران، پژوهشگران، خوانندگان کلاسیک، آهنگسازان و مدرسان مشخص شد.
تاریخ برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی پنج کانون تخصصی مشخص شد

تاریخ برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون های صدابرداران، پژوهشگران، خوانندگان کلاسیک، آهنگسازان و مدرسان مشخص شد.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، تعداد اعضای پنج کانون برای تشکیل نوبت اول مجمع عمومی به حد نصاب لازم نرسید و نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون های صدابرداران، پژوهشگران، خوانندگان کلاسیک، آهنگسازان و مدرسان طبق جدول برگزار می شود.

 

نام کانون

روز

تاریخ

ساعت

مکان

صدابرداران

دو شنبه

19/07/1400

10 الی 14

خانه موسیقی / ساختمان شماره 1

پژوهشگران

سه شنبه

20/07/1400

10 الی 14

خانه موسیقی / ساختمان شماره 1

خوانندگان کلاسیک

چهارشنبه

21/07/1400

10 الی 14

فضای باز تالار وحدت

آهنگسازان

شنبه

24/07/1400

10 الی 14

فضای باز تالار وحدت

مدرسان

سه شنبه

27/07/1400

10 الی 14

فضای باز تالار وحدت

طبق ماده 3 آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی،  «تمامی اعضای کانون های تخصصی برای شرکت در مجمع عمومی کانون متبوع خود دعوت می‌شوند. مجمع عمومی در نوبت اول با شرکت نصف به علاوه یک اعضا و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت پیدا می کند. چنانچه مجمع عمومی در نوبت اول به حدنصاب نرسد، هیات مدیره در همان جلسه موعد برگزاری نوبت دوم را از 15 الی 30 روز بعد تعیین می‌نمایند.»

 

اشخاصی که فاقد کارت عضویت معتبر باشند، تحت هیچ عنوان حق نامزدی و یا شرکت در انتخابات و حضور در مجمع عمومی را ندارند.

 

اعضای خانه موسیقی می توانند با مطالعه دقیق آئین نامه انتخابات و همچنین جدول تاریخ برگزاری انتخابات کانون های ده گانه و نیز جدول مربوط به مهلت اعلام کاندیداتوری در خانه موسیقی در انتخابات این دوره شرکت نمایند.

 

 آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی

 تبلیغات