1401/11/12 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1400/06/21    

مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجامع عمومی نوبت اول

مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجامع عمومی کانون های ده گانه خانه موسیقی (نوبت اول)منتشر شد.
 مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجامع عمومی نوبت اول

مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجامع عمومی کانون های ده گانه خانه موسیقی (نوبت اول)منتشر شد.
 

به گزارش سایت خانه، اعضایی که قصد اعلام کاندیداتوری برای انتخابات هیئت مدیره کانون های ده گانه خانه موسیقی را دارند طبق جدول منتشر شده فرصت خواهند داشت تا با کارت معتبر عضویت به خانه موسیقی مراجعه و  بصورت کتبی کاندیداتوری خود را اعلام نمایند.


طبق ماده پنجم آئین نامه انتخابات مجامع عمومی، اعضائی که قصد نامزدی در انتخابات هیأت مدیره کانون های تخصص را دارند باید "حداقل یک هفته" قبل از برگزاری مجمع، نامزدی خود در انتخابات را به هیئت مدیره کانون اعلام نمایند.

 

 

نام کانون

تاریخ برگزاری

* مهلت کاندیداتوری

صدابرداران

31/06/1400

24/06/1400

پژوهشگران

03/07/1400

27/06/1400

خوانندگان کلاسیک

04/07/1400

28/06/1400

آهنگسازان

06/07/1400

30/06/1400

مدرسان

07/07/1400

31/06/1400

خوانندگان سنتی

10/07/1400

03/07/1400

نوازندگان سنتی

11/07/1400

04/07/1400

ناشران

12/07/1400

05/07/1400

سازندگان ساز

17/07/1400

10/07/1400

نوازندگان کلاسیک

18/07/1400

11/07/1400

 

طبق ماده سوم  آیین نامه، مجمع عمومی در نوبت اول با شرکت نصف به علاوه یک اعضا و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت پیدا می کند.

 

نوبت اول مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی طبق جدول منتشر شده در ساختمان شماره 1 خانه موسیقی برگزار می شود.

 

لازم به توضیح است، افرادی که قبلا اعلام کاندیداتوری برای انتخابات هیئت مدیره کانون ها بصورت مکتوب به خانه موسیقی داشته اند نیازی اعلام مجدد ندارند.

 

 

 تبلیغات