1401/11/14 : جمعه
تاریخ ارسال : 1400/06/17    

تاریخ و محل برگزاری کانون های خانه موسیقی انتخابات اعلام شد

تاریخ و محل برگزاری مجامع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون های ده گانه خانه موسیقی اعلام شد.
تاریخ و محل برگزاری کانون های خانه موسیقی انتخابات اعلام شد

تاریخ و محل برگزاری مجامع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون های ده گانه خانه موسیقی اعلام شد.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، تاریخ و محل برگزاری مجامع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون های ده گانه خانه موسیقی که از 31 شهریورماه برگزار می شود، اعلام شد.

 

جدول زمان و مکان برگزاری مجامع عمومی و انتخابات کانون های ده گانه (نوبت اول) به شرح زیر است:

 

تاریخ و مکان برگزاری مجامع عمومی کانون های 10 گانه خانه موسیقی سال 1400
نوبت اول

نام کانون

روز

تاریخ

ساعت

مکان

صدابرداران

چهارشنبه

31/06/1400

10 الی13

خانه موسیقی / ساختمان شماره 1

پژوهشگران

شنبه

03/07/1400

10 الی13

خانه موسیقی / ساختمان شماره 1

خوانندگان کلاسیک

یکشنبه

04/07/1400

10 الی13

خانه موسیقی / ساختمان شماره 1

آهنگسازان

سه شنبه

06/07/1400

10 الی13

خانه موسیقی / ساختمان شماره 1

مدرسان

چهارشنبه

07/07/1400

10 الی13

خانه موسیقی / ساختمان شماره 1

خوانندگان سنتی

شنبه

10/07/1400

10 الی13

خانه موسیقی / ساختمان شماره 1

نوازندگان سنتی

یکشنبه

11/07/1400

10 الی13

خانه موسیقی / ساختمان شماره 1

ناشران

دو شنبه

12/07/1400

10 الی13

خانه موسیقی / ساختمان شماره 1

سازندگان ساز

شنبه

17/07/1400

10 الی13

خانه موسیقی / ساختمان شماره 1

نوازندگان کلاسیک

یکشنبه

18/07/1400

10 الی13

خانه موسیقی / ساختمان شماره 1تبلیغات