1401/11/12 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1400/05/05    

تسلیت خانه موسیقی به یک عضو کانون سازندگان ساز

خانه موسیقی درگذشت همسر گرامی آقای مسعود محمدی (عضو کانون سازندگان ساز) را به ایشان تسلیت گفت.
تسلیت خانه موسیقی به یک عضو کانون سازندگان ساز

خانه موسیقی درگذشت همسر گرامی آقای مسعود محمدی (عضو کانون سازندگان ساز) را به ایشان تسلیت گفت.

 

به گزارش سایت خانه، همسر گرامی آقای مسعود محمدی(عضو کانون سازندگان ساز، ساکن شهر اصفهان) درگذشت و خانه موسیقی در پیامی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت و برای خانواده آن مرحومه آرزوی صبر و شکیبایی کرد.تبلیغات