1400/7/26 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1400/04/31    

خوزستان پاره ی تن ایران است/

بیانیه خانه موسیقی در حمایت از مردم خوزستان

بیانیه خانه موسیقی ایران در حمایت از مردم خوزستان منتشر شد.
بیانیه خانه موسیقی در حمایت از مردم خوزستان

به گزارش سایت خانه، بیانیه خانه موسیقی ایران در حمایت از مردم خوزستان به شرح زیر است:

 

«چو ایران نباشد تن من مباد

خوزستان پاره ی تن ایران است و ایران تشنه و خسته از ظلم و بی عدالتی در جهان امروز بیش از هر چیزی نیاز به اتحاد و همدلی دارد.

خوزستانِ تشنه که نفت و گازش را سخاوتمندانه در پهنه ی ایران زمین خرج کرده است مستحق این وضعیت نیست.

پاسخ مطالبات بحق مردم شریف و مظلوم این خطه اقدام و عمل اقناعی است و قطعا هرگونه برخورد خشونت آمیز با مطالبات قانونی و بحق مردم محکوم است

خانه موسیقی به نمایندگی از سوی این صنف همچون همیشه در کنار مردم بزرگ ایران ایستاده و در این وضعیت بحرانی نیز در کنار مردم خونگرم و بزرگوار خوزستان خواهد ایستاد.

همان مردمانی که در این چهل سال بیش از همه در مقابل سختی ها و تلاطم های جنگ و بی آبی و خشکسالی ایستاده است و اینک که جانش به لب رسیده نیازمند تدبیر و کمک مسئولان و همه ی ما هموطنان است.

کمکی نه از روی استیصال و صدقه بلکه از روی  وظیفه و پاسخ بحق به هموطنان استانی که حق بیشمار بر گردن این ملت دارد.»تبلیغات