1401/7/5 : سه شنبه
تاریخ ارسال : 1400/03/22    

مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجامع عمومی نوبت اول

مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجامع عمومی کانون های ده گانه خانه موسیقی (نوبت اول)منتشر شد.
مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجامع عمومی نوبت اول

مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجامع عمومی کانون های ده گانه خانه موسیقی (نوبت اول)منتشر شد.
 

به گزارش سایت خانه، اعضایی که قصد اعلام کاندیداتوری برای انتخابات هیئت مدیره کانون های ده گانه خانه موسیقی را دارند طبق جدول منتشر شده فرصت خواهند داشت تا با کارت معتبر عضویت به خانه موسیقی مراجعه و  بصورت کتبی کاندیداتوری خود را اعلام نمایند.


طبق ماده پنجم آئین نامه انتخابات مجامع عمومی، اعضائی که قصد نامزدی در انتخابات هیأت مدیره کانون های تخصص را دارند باید "حداقل یک هفته" قبل از برگزاری مجمع، نامزدی خود در انتخابات را به هیئت مدیره کانون اعلام نمایند.

 

نام کانون

تاریخ برگزاری

* مهلت کاندیداتوری

صدابرداران

05/04/1400

29/03/1400

پژوهشگران

06/04/1400

30/03/1400

خوانندگان کلاسیک

07/04/1400

31/03/1400

آهنگسازان

08/04/1400

01/04/1400

مدرسان

09/04/1400

02/04/1400

ناشران

12/04/1400

05/04/1400

سازندگان ساز

13/04/1400

06/04/1400

نوازندگان کلاسیک

14/04/1400

07/04/1400

خوانندگان سنتی

15/04/1400

08/04/1400

نوازندگان سنتی

16/04/1400

09/04/1400

 

طبق ماده سوم  آیین نامه، مجمع عمومی در نوبت اول با شرکت نصف به علاوه یک اعضا و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت پیدا می کند.

 

لازم به توضیح است، نوبت اول مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی طبق جدول منتشر شده در ساختمان شماره 1 خانه موسیقی و محوطه تالار وحدت برگزار می شود.

 

 تبلیغات