1401/5/21 : جمعه
کد خبر : 100436
تاریخ ارسال : 1390/10/04    ساعت ارسال :

آزمون کانون خوانندگان سنتی برگزار شد

هجدهمین جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل شد و متقاضیان عضویت مورد آزمون قرار گرفتند.
آزمون کانون خوانندگان سنتی برگزار شد

هجدهمین جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل شد و متقاضیان عضویت مورد آزمون قرار گرفتند.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور هنگامه اخوان، حمیدرضا نوربخش، نصرالله ناصح پور و فاطمه مقدم(بازرس) تشکیل شد و پرونده تعدادی از متقاضیان عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه 3 نفر مورد آزمون قرار گرفتند و 2 نفر تعیین سطح شده و یک نفر هم برای آزمون مجدد دعوت شد.  دیگر افراد دعوت شده برای آزمون نیز غایب بودند.

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی هر 15 روز یکبار تشکیل و از متقاضیان عضویت آزمون گرفته می شود. همچنین کسانی که واجد شرایط عضویت و بیمه باشند با تایید هیئت مدیره کانون برای انجام مراحل اداری معرفی می شوند.

لازم به ذکر است، جلسه بعدی این کانون در تاریخ 17 دی ماه خواهد بود.تبلیغات