1399/7/10 : پنجشنبه
کد خبر : 100436
تاریخ ارسال : 1390/10/04    ساعت ارسال :

آزمون کانون خوانندگان سنتی برگزار شد

هجدهمین جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل شد و متقاضیان عضویت مورد آزمون قرار گرفتند.
آزمون کانون خوانندگان سنتی برگزار شد

هجدهمین جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل شد و متقاضیان عضویت مورد آزمون قرار گرفتند.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور هنگامه اخوان، حمیدرضا نوربخش، نصرالله ناصح پور و فاطمه مقدم(بازرس) تشکیل شد و پرونده تعدادی از متقاضیان عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه 3 نفر مورد آزمون قرار گرفتند و 2 نفر تعیین سطح شده و یک نفر هم برای آزمون مجدد دعوت شد.  دیگر افراد دعوت شده برای آزمون نیز غایب بودند.

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی هر 15 روز یکبار تشکیل و از متقاضیان عضویت آزمون گرفته می شود. همچنین کسانی که واجد شرایط عضویت و بیمه باشند با تایید هیئت مدیره کانون برای انجام مراحل اداری معرفی می شوند.

لازم به ذکر است، جلسه بعدی این کانون در تاریخ 17 دی ماه خواهد بود.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات