1401/9/5 : شنبه
کد خبر : 100433
تاریخ ارسال : 1390/09/29    ساعت ارسال :

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی تشکیل شد

هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی در جلسه روز یکشنبه خود در ساختمان صبا پرونده متقاضیان عضویت و بیمه را بررسی کرد.
جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی تشکیل شد

هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی در جلسه روز یکشنبه خود در ساختمان صبا پرونده متقاضیان عضویت و بیمه را بررسی کرد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی با حضور داریوش پیرنیاکان، علی اکبر شکارچی، عمران حیدری و کوثرعلی شهبازی روز یکشنبه در ساختمان صبا تشکیل جلسه داد و  47 پرونده را مورد بررسی قرار گرفت. 

در این جلسه 8 نفر به عنوان وابسته یک، 13 نفر وابسته دو و 1 نفر به عنوان عضو دوستدار تعیین سطح شدند. همچنین از 25 نفر برای اخذ آزمون در جلسات آتی دعوت به عمل آمد.

کانون نوازندگان سنتی با بیش از 5 هزار عضو پرجمعیت ترین کانون خانه موسیقی است. جلسات هیئت مدیره این کانون دو بار در ماه تشکیل می شود که طی آن پرونده متقاضیان بیمه و عضویت بررسی می گردد. همچنین حداقل در هر ماه دوبار جلسات آزمون این کانون هم برگزار می شود.

لازم به ذکر است، جلسه بعدی هیئت مدیره این کانون در دی ماه برگزار خواهد بود.تبلیغات