1401/3/4 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1400/01/15    

در بهاران

اجرای گروه همنوازان صبا و آواز امیر اثنی عشری
در بهاران

اجرای گروه همنوازان صبا و آواز امیر اثنی عشری

 

آلبوم «دربهاران» کاری از گروه همنوازان صبا با هنرمندی امیراثنی عشری(آواز)، پویان خلیلی، سیاوش کرمی، رضا ابراهیمی(سه تار) حجت فرجیان(عود) و سپهر حمزه لو (تنبک) در دستگاه سه گاه منتشر شده است.

 

این آلبوم شامل قطعات پیش در آمد، تکنوازی سه تار، ساز و آواز چهارمضراب و تصنیف از ساخته های یوسف فروتن، ابوالحسن صبا و مرتضی نی داود بر روی اشعاری از سعدی و اوحدی مراغه ای است.

 

نشر گلبانگ شور دشتتبلیغات