1401/11/14 : جمعه
تاریخ ارسال : 1399/12/26    

بِیِر؛ اپوس ۱۰۱ نگارش شهرام محذوف

نگارش شهرام محذوف
بِیِر؛ اپوس ۱۰۱ نگارش شهرام محذوف

در توضیحات این کتاب آمده است: کتاب آموزشی بِیِر که کتاب مقدماتی آموزش پیانو است به صورتی نوشته شده که برای هر گروه سنی قابل فهم باشد. روند آموزشی این کتاب به گونه ای است که هنرجویان بعد از آموزش تئوری اولیه می توانند آموزش پیانو را با این کتاب آغاز کنند. تمام تمرینات دست چپ و دست راست از ابتدا تا اواسط کتاب با کلید سل نوشته شده است و سپس استفاده از کلید فا برای دست چپ آموزش داده می شود.

مهمترین عامل برای نوشتن توضیحات لازم برای اجرای تمرین های کتاب بِیِر بالا بردن سطح کیفی تمرینات، نتیجه گرفتن بهتر و اجرای هر چه صحیح تر تمرینات این کتاب است.

نشر موسیقی عارفتبلیغات