1399/12/7 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1399/10/27    

تسلیت خانه موسیقی به برادران عندلیبی

در پی درگذشت خواهر گرامی برادران عندلیبی، خانه موسیقی این ضایعه را به این خانواده هنرمند تسلیت گفت.
تسلیت خانه موسیقی به برادران عندلیبی

در پی درگذشت خواهر گرامی برادران عندلیبی، خانه موسیقی این ضایعه را به این خانواده هنرمند تسلیت گفت.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، خواهر گرامی برادران هنرمند عندلیبی دارفانی را وداع گفت و خانه موسیقی ایران این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت و برای این خانواده محترم آرزوی صبر و شکیبایی کرد.تبلیغات