1399/12/7 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1399/10/27    

برگزاری جلسات بررسی پرونده های متقاضیان عضویت

برگزاری جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی جهت بررسی پرونده های متقاضیان عضویت آغاز شد.
برگزاری جلسات بررسی پرونده های متقاضیان عضویت

برگزاری جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی جهت بررسی پرونده های متقاضیان عضویت آغاز شد.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی جهت بررسی پرونده های متقاضیان عضویت و بیمه در ساختمان شماره یک پس از چند ماه وقفه در حال برگزاری است.

 

به دلیل شیوع ویروس کرونا و همچنین احتمال برگزاری انتخابات کانون های ده گانه، جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی با چند ماه وقفه مواجه شد، که با توجه به درخواست ثبت نام متقاضیان عضویت برگزاری این جلسات در ماه جاری از سر گرفته شد.

 

این جلسات در مرحله اول به دلیل لزوم فاصله گذاری اجتماعی با حضور حداقلی اعضای هیئت مدیره کانون ها به منظور بررسی پرونده ها برگزار می شود و در مراحل آینده در صورت لزوم برگزاری آزمون برای برخی از متقاضیان بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.

 

 

کانون های ده گانه خانه موسیقی شامل کانون های نوازندگان سنتی، خوانندگان سنتی، نوازندگان کلاسیک، خوانندگان کلاسیک، مدرسان، آهنگسازان، پژوهشگران، ساز سازان، صدابرداران و ناشران است و در مرحله نخست بیش از 100 پرونده متقاضیان عضویت و بیمه تا پایان دیماه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تاپایان سال جاری این روند ادامه دارد و وضعیت عضویت متقاضیان مشخص خواهد شد.

 

لازم به ذکر است، متقاضیان عضویت در خانه موسیقی پس از بررسی سوابق آموزشی و اجرایی و مدارک مربوط به رشته مورد نظر و در صورت لزوم اخذ آزمون توسط اعضای هیئت مدیره کانون ها در سه رده پیوسته، وابسته 1 و وابسته 2 درجه بندی شده و به عضویت خانه موسیقی در می آیند.تبلیغات