1399/10/27 : شنبه
تاریخ ارسال : 1399/10/01    

تسلیت خانه موسیقی به علیرضا میرعلینقی

خانه موسیقی ایران درگذشت پدر گرامی آقای علیرضا میرعلینقی (روزنامه‌نگار و پژوهشگر موسیقی) را به ایشان تسلیت گفت.
تسلیت خانه موسیقی به علیرضا میرعلینقی

خانه موسیقی ایران درگذشت پدر گرامی آقای علیرضا میرعلینقی (روزنامه‌نگار و پژوهشگر موسیقی) را به ایشان تسلیت گفت.

 

به گزارش سایت خانه، در پی درگذشت پدر گرامی آقای علیرضا میرعلینقی (روزنامه‌نگار و پژوهشگر موسیقی) خانه موسیقی ایران در پیامی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت و برای خانواده آن مرحوم آرزوی صبر شکیبایی کرد.تبلیغات