1399/8/2 : جمعه
تاریخ ارسال : 1399/07/21    

تسلیت خانه موسیقی به یک همکار

خانه موسیقی درگذشت مادر گرامی آقای صدرالدین حسینخانی(عضوهیئت مدیره کانون ناشران) را به ایشان تسلیت گفت.
تسلیت خانه موسیقی به یک همکار

خانه موسیقی درگذشت مادر گرامی آقای صدرالدین حسینخانی(عضوهیئت مدیره کانون ناشران) را به ایشان تسلیت گفت.

 

به گزارش سایت خانه، در پی درگذشت مادر گرامی آقای صدرالدین حسینخانی(عضوهیئت مدیره کانون ناشران) خانه موسیقی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت و برای خانواده آن مرحومه آرزوی صبر و شکیبایی کرد.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات