1400/5/13 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1399/06/23    

توضیح روابط عمومی خانه موسیقی درباره انتخابات غیر حضوری

در پی انتشار مطلب یکی از رسانه ها پیرامون انتخابات الکترونیک خانه موسیقی، روابط عمومی خانه موسیقی با انتشار متنی درباره شرایط برگزاری انتخابات بصورت غیر حضوری توضیحاتی ارائه کرد.
توضیح روابط عمومی خانه موسیقی درباره انتخابات غیر حضوری

در پی انتشار مطلب یکی از رسانه ها پیرامون انتخابات الکترونیک خانه موسیقی، روابط عمومی خانه موسیقی با انتشار متنی درباره شرایط برگزاری انتخابات بصورت غیر حضوری توضیحاتی ارائه کرد.

 

به گزارش سایت خانه، پیرامون درج خبری پیرامون برگزاری انتخابات خانه موسیقی بصورت الکترونیک با عنوان « خانه موسیقی رکورد می‌زند اگر...» به شماره 99062215990 و تاریخ 22 شهریور ماه 1399  در سایت رسمی ایسنا لازم به توضیح است، برگزاری انتخابات مجامع عمومی ده گانه خانه موسیقی باید مطابق اساسنامه این نهاد باشد و از آنجا که در اساسنامه خانه موسیقی که در سایت رسمی این نهاد صنفی قابل مشاهده است هیچگونه تمهیداتی برای برگزاری انتخابات بصورت الکترونیک، غیر حضوری و ... پیش بینی نشده است، لذا برگزاری انتخابات به این شکل مستلزم تغییرات اساسنامه با تصویب مجمع عمومی خانه موسیقی است.

 

از آنجا که طبق مصوبات ستاد مبارزه با کرونا هیچ مجوزی به تجمعات فرهنگی داده نشده امکان برگزاری مجمع عمومی خانه موسیقی در حال حاضر وجود ندارد.

 

لازم به ذکر است، در صورت اخذ مجوز از ستاد مبارزه با کرونا برای برگزاری مجامع عمومی، برگزاری انتخابات دوره جدید در دستور کار است و پس از تشکیل مجمع عمومی جدید تغییرات اساسنامه ای جهت برگزاری انتخابات الکترونیک بررسی می گردد.

 

همچنین برگزاری انتخابات بصورت الکترونیک مستلزم داشتن زیرساخت های دقیق جهت دقت در رای گیری، صیانت از آرای اعضای خانه موسیقی و مستند سازی انتخابات است، که این زیرساخت ها تاکنون فراهم نگردیده و بدیهی است در صورت اصلاح اساسنامه مبنی بر اجازه برگزاری به صورت غیر حضوری می باید در زمینه ایجاد زیرساخت های مورد نظر اقدامات لازم انجام گیرد.تبلیغات