1401/5/21 : جمعه
تاریخ ارسال : 1399/06/13    

خود آموز تنبک

تالیف: محمدرضا شادمانی
خود آموز تنبک

تالیف: محمدرضا شادمانی

 

در این کتاب بنا بر اهمیت و کاربرد بیشتر ریتم های 2/4 و 6/8 در موسیقی، به این دو ریتم پرداخته شده است و شامل آموزش بسیار ساده ریتم های ترکی، کردی، عربی، بندری و... ریتم های متنوع دیگر بوده که با زبانی ساده و بدون نُت نگاشته شده و مناسب برای همه افراد است.

 

نشر امیر صدراتبلیغات