1401/11/14 : جمعه
تاریخ ارسال : 1399/06/05    

تئوری موسیقی؛ جلد اول : ریتم و وزن

کتاب تئوری موسیقی، جلد اول ویژه مبحث ریتم و وزن تالیف امیر انجیری استرکی توسط نشر نای و نی منتشر شد.
تئوری موسیقی؛ جلد اول : ریتم و وزن

کتاب تئوری موسیقی، جلد اول ویژه مبحث ریتم و وزن تالیف امیر انجیری استرکی توسط نشر نای و نی منتشر شد.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، بخش اول این کتاب با عنوان بخش نظری علاوه بر اینکه به پرکاربرد ترین اصطلاحات مربوطه پرداخته شده است، به وزن در موسیقی ایرانی و غربی نیز اشاراتی دارد و رایج ترین آنها همراه با مثال هایی معرفی شده است.

 

این بخش شامل مباحثی نظیر دیرند، نت نویسی منزورال، نقطه تمدید، نقطه امتداد، خط انحاد، خط اتصال، صدای مقطع، صدای بیش مقطع، صدای نیمه مقطع، نقطه توقف، ریتم، وزن در موسیقی ایرانی، وزن در موسیقی اروپایی، افاعیل عروضی، ضرب، متر در موسیقی، میزان، انواع میزان، میزان نما، علائم میزان درنت نویسی منزورال، میزان ساده، متداول ترین میزان های ساده عادی، میزان ترکیبی، متداول ترین میزان ای ترکیبی عادی، ترکیب میزان های ساده معین و تشکیل میزان های ترکیبی، رابطه میان میزان ساده و ترکیبی، قوت و ضعف ضرب ها، ضرب بالا، سنکپ، ضد ضرب، میزان مختلط یا لنگ، تقسیم غیر طبیعی دیند، تریله(سه بر دو)، دوئله(دو بر سه)، کوارتله، تندا(تمپو) و مترونم است.

 

در بخش دوم کتاب با عنوان بخش عملی 156 تمرین ریتم خوانی شامل میزان های ساده و ترکیبی در متر دوتایی(دوضربی)، سه تایی(سه ضربی) و چهارتایی(چهارضربی) آورده شده است که از ساده تا نسبتا دشوار مرتب شده اند.

 

در پایان کتاب به منظور قدردانی و امانتداری نام منابعی که مورد استفاده قرار گرفته و به آنها رجوع شده است آورده شده است. پرکاربرد ترین مرجع و منبع در این تالیف، کتاب رساله ریتم در موسیقی(انتشارات دستان) تالیف امیر انجیری استرکی، کتاب تئوری موسیقی اثر استاد مصطفی کمال پور تراب و اطلاعاتی است که نویسنده از ایشان بصورت شفاهی در مدتی قریب به بیست سال آموخته است.تبلیغات