1399/5/26 : یکشنبه
تاریخ ارسال : 1399/05/05    

محسن راسخ

محسن راسخ سازنده ساز های ایرانی مرداد ماه سال1332 در تهران ديده به جهان گشود.
محسن راسخ

محسن راسخ سازنده ساز های ایرانی مرداد ماه سال1332 در تهران ديده به جهان گشود.


وى ازدوران نوجوانى علاقه خاصى به موسيقى داشت ونزد اسدالله ملک به يادگيرى نواختن ويولن پرداخت و کمی بعد به شاگردی حسین ملک برای آموختن سنتور روی آورد.


باگذشت زمان به خاطرعلاقه وذوق سازسازى شروع به ساختن آلات موسیقی نمود واز راهنمايى اساتيد مختلفى بهره برد و به شاگردى اساتيد گرانقدرى از جمله ابراهيم قنبرى مهر و مهدى ناظمى پرداخت.


وی درساخت ساز توجه زيادى به خوش صدا بودن آن دارد و استفاده ازچوب مناسب و خشک و جنس به کاررفته درآن راهمواره موردتوجه قرارداده است ودرساختن سازهاى سنتور، کمانچه، قانون، سه تار و ويولن آشنايى کامل دارد و همواره کوشش نموده از تولید انبوه بدور باشد و سازی بی عیب و نقص وخوش صدا تحویل هنردوستان و اساتید موسیقی دهد.


ايشان دارای مدرک درجه يک هنری ازطرف شورای ارزشيابی هنرمندان است.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات