1401/5/27 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1399/04/28    

سیاوش ظهیرالدینی

سیاوش ظهیرالدینی در سال 1328 در تهران متولد شد و پس از گذراندن دوره های موسیقی و کسب مدرک لیسانس موسیقی و آموختن ساز های زهی (ویولن و ویولا) خود را به عنوان یکی از بزرگان عرصه ی موسیقی ایران مطرح کرد
سیاوش ظهیرالدینی

سیاوش ظهیرالدینی در سال 1328 در تهران متولد شد و پس از گذراندن دوره های موسیقی و کسب مدرک لیسانس موسیقی و آموختن ساز های زهی (ویولن و ویولا) خود را به عنوان یکی از بزرگان عرصه ی موسیقی ایران مطرح کرد همچنین او دارای دکترای افتخاری موسیقی نیز می باشد و اکنون در زمره ی بزرگترین موسیقی دانان ایرانی قرار دارد و حتی برخی از او به عنوان برجسته ترین نوازنده ی کلاسیک در ایران یاد می کنند.


او پس از مطرح کردن خود در عرصه ی موسیقی کلاسیک کشور در سال 1346 وارد ارکست سمفونیک تهران شد و با شایستگی به عنوان سولیست (نوازنده ی اول ویولن) به فعالیت پرداخت.


در کارنامه ی فعالیت حدودا 40 ساله ی او  حضور در کنسرت های متعدد داخلی و خارجی و همچنین حضور در عرصه ی موسیقی فیلم نیز به چشم می خورد.
او هم اکنون به عنوان یکی از برجسته ترین اساتید ویولن و ویولا در آموزشگاه های درجه یک کشور  مشغول به تدریس موسیقی است.تبلیغات