1401/11/14 : جمعه
تاریخ ارسال : 1399/04/25    

خدمات بیمه و عضویت در ساختمان شماره یک

واحد بیمه و عضویت خانه موسیقی تا اطلاع ثانوی در ساختمان شماره 1 مستقر است و خدمت رسانی به اعضا در این ساختمان انجام می شود.
خدمات بیمه و عضویت در ساختمان شماره یک

واحد بیمه و عضویت خانه موسیقی تا اطلاع ثانوی در ساختمان شماره 1 مستقر است و خدمت رسانی به اعضا در این ساختمان انجام می شود.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، به دلیل شرایط ویژه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تمامی خدمات بیمه و عضویت در ساختمان شماره 1 انجام می شود و ساختمان شماره 2 تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

 

با توجه به استقرار واحد بیمه و عضویت در ساختمان شماره 1، اعضای خانه موسیقی جهت امور بیمه، عضویت، بیمه تکمیلی و سایر امور اداری به ساختمان شماره 1 مراجعه نمایند.

 

همچنین اعضا می توانند از شنبه تا چهارشنبه تا ساعت 16 با شماره های 66917711 و 66917712  تماس حاصل نمایند و جهت حفظ سلامت خود و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از مراجعه حضوری اجتناب نمایند.

 

 تبلیغات