1401/11/14 : جمعه
تاریخ ارسال : 1399/04/08    

انتشار کتاب اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری

کتاب اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری به کوشش مهدی نور محمدی توسط انتشارات ماهور به چاپ رسید.
انتشار کتاب اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری

کتاب اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری به کوشش مهدی نور محمدی توسط انتشارات ماهور به چاپ رسید.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول مربوط به اخبار است و هر گونه خبر مرتبط با قمرالملوک وزیری اعم از اعلان کنسرت ها و فروش صفحات گرامافون، خاطرات و نوشته های قمر، برنامه های او در رادیو، خاطرات و نوشته  های دیگران درباره وی و اخبار بیماری، مرگ و خاکسپاری قمر از میان روزنامه ها و مجلات عصر پهلوی اول و دوم که برخی از آنها کمیاب و یا دیریاب هستند، گردآوری شده است.

 

بخش دوم کتاب نیز به اسناد اختصاص دارد که همگی از آرشیو اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران استخراج و بازخوانی شده اند.

 

این کتاب با توجه به ارائه نکات و آگاهی های نو و منتشرنشده، موجب شناخت بیشتر درباره قمرالملوک وزیری و زندگی و آثار او شده و دریچه جدیدی به روی پژوهشگران و علاقمندان این چهره فرهنگی، هنری و اجتماعی عصر پهلوی اول و
دوم می گشاید.

نشر ماهورتبلیغات