1401/11/14 : جمعه
کد خبر : 100414
تاریخ ارسال : 1390/09/06    ساعت ارسال :

در جلسه روز یکشنبه/

پرونده متقاضیان عضویت در کانون مدرسان بررسی شد

دوازدهمین جلسه کانون مدرسان خانه موسیقی بعد از ظهر امروز در ساختمان صبا تشکیل و پرونده متقاضیان عضویت و بیمه بررسی شد.
پرونده متقاضیان عضویت در کانون مدرسان بررسی شد

دوازدهمین جلسه کانون مدرسان خانه موسیقی بعد از ظهر امروز در ساختمان صبا تشکیل و پرونده متقاضیان عضویت و بیمه بررسی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور داود گنجه ای، دکتر محمد سریر، هادی منتظری، آذر هاشمی و انوش صدری جهانشاهی(بازرس) بعد از ظهر امروز در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده 19 نفر متقاضی عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اعضای هیئت مدیره کانون پس از مطالعه پرونده ها 1 نفر را به عنوان عضو پیوسته، 10 نفر وابسته یک و 8 نفر را وابسته دو تعیین سطح کردند.

لازم به ذکر است، جلسه بعدی این کانون در تاریخ 27 آذرماه تشکیل خواهد شد.تبلیغات