1399/4/18 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1399/03/07    

جشنواره تمبک نوازی «حسین تهرانی» برگزار می شود

نخستین جشنواره تمبک نوازی یادمان استاد حسین تهرانی بصورت مجازی برگزار می گردد.
 جشنواره تمبک نوازی «حسین تهرانی» برگزار می شود

نخستین جشنواره تمبک نوازی یادمان استاد حسین تهرانی بصورت مجازی برگزار می گردد.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، آیین نامه اجرایی نخستین جشنواره تمبک نوازی زنده یاد حسین تهرانی به شرح زیر است.

 

موارد این آئین نامه جهت شرکت کنندگان ۳ گروه سنی  الف، ب و  ج خواهد بود و برای مرحله اول رقابتها در نظر گرفته شده است. کلیه شرکت کنندگان مراحل این آیین نامه را به دقت مطالعه و طبق دستورالعمل ذکر شده جهت شرکت در مرحله نخست رقابتی  گروه سنی خود را اجرا نمایند.

 

گروه‌های سنی رقابتی:

گروه سنی "الف"
 شرکت کنندگان این گروه سنی از  ۱۰ الی ۱۷ سال در نظر گرفته شده است. ‌( تبصره چنانچه شرکت کننده ای کمتر از ده سال داشته باشد و توانایی وقابلیت اجرایی خوبی داشته باشد میتواند در این گروه سنی به شرط موافقت هیئت انتخاب و داوری شرکت نماید).

 

گروه سنی "ب"
 شرکت کنندگان این گروه سنی از  ۱۸ الی ۲۵ سال در نظر گرفته شده است.

 

گروه سنی "ج"
 شرکت کنندگان این گروه سنی از ۲۶ الی ۳۵ سال در نظر گرفته شده است.

 

اطلاعات مربوط به ثبت نام شرکت کنندگان و نحوه ارسال آثار و همچنین آئین نامه این جشنواره روز چهارشنبه خردادماه ۷ در صفحه اینستاگرام این جشنواره به آدرس www.instagram.com/tehranii_festival منتشر می شود.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات