1401/11/12 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1399/02/28    

خود آموز دف

تالیف محمدرضا شادمانی
خود آموز دف

تالیف محمدرضا شادمانی

 

در این کتاب دوستداران نوازندگی دف با روشی ساده و بدون استفاده از نت و تنها با شمارش اعداد و اجرای حرکاتی ساده بطور خود آموز با ساز دف آشنا می شوند و پس از چندی می توانند با آهنگهای مورد علاقه خود همنوازی نماید.

 

همچنین در این کتاب به ریتم های معمول (دو چهارم و شش هشتم) که بیشتر شنیده می شوند و کاربرد بیشتری دارند پرداخته شده است.

 

نشر امیرصدراتبلیغات