1399/6/31 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1399/02/24    

شهلا میلانی:

تعطیلی آموزشگاه ها برای هنرمندان بحران مالی ایجاد کرد

شهلا میلانی (رئیس کانون خوانندگان کلاسیک): تعطیلی آموزشگاهای موسیقی هم سهم بزرگی در به وجود آمدن بحران مالی برای هنرمندان عرصه موسیقی داشت، در چنین شرایطی تنها تکیه گاه هنرمندان دولت است.
تعطیلی آموزشگاه ها برای هنرمندان بحران مالی ایجاد کرد

شهلا میلانی (رئیس کانون خوانندگان کلاسیک): تعطیلی آموزشگاهای موسیقی هم سهم بزرگی در به وجود آمدن بحران مالی برای هنرمندان عرصه  موسیقی داشت، در چنین شرایطی  تنها تکیه گاه هنرمندان دولت است.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، شهلا میلانی (رییس هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک) درباره وضعیت هنرمندان موسیقی در ماه های اخیر گفت: با توجه به شرایط پبش آمده در دوران کرونا بسیاری ازهنرمندان بیش از گذشته  به حمایت همه جانبه دولت احتیاج دارند.از آنجا که با گذشت سال ها هنوز مساله موسیقی در کشور آمیخته با ابهام است و دست هنرمندان آنچنان که باید باز نیست، طبیعی ست  که در شرایط  به وجود آمده بسیاری از هنرمندان که معاش آنها تنها از طریق هنرشان بوده از نظر کاری ومالی دچار تزلزل شوند.

 

این مدرس آواز کلاسیک در باره وضعیت آموزش موسیقی در دوران کرونا نیز گفت: تعطیلی آموزشگاهای موسیقی هم سهم بزرگی در به وجود آمدن بحران مالی برای هنرمندان عرصه  موسیقی داشت .در چنین شرایطی انتظارحمایت ازدولت و مسئولین بدیهی ترین امر ممکن است. تنها تکیه گاه هنرمندان دولت است و این حق مسلم تمام هنرمندان است که در این شرایط از دولت انتظار حمایت داشته باشند.

 

وی افزود: دولت باید آمادگی لازم را  برای مواجهه با بحران ها وحوادث غیر قابل پیش بینی داشته باشد تا بتواند در صورت وقوع با یک برنامه ریزی دقیق ومصور ابتدایی ترین امکانات را  برای ادامه زندگی هنرمندان فراهم کند.

 

میلانی در باره نقش خانه موسیقی در حمایت از هنرمندان موسیقی نیز گفت: خانه موسیقی به عنوان یک نهاد صنفی ،تخصصی وغیر سیاسی متشکل از دست اندرکاران متعهد موسیقی کشور است که تا امروز تمام توان خود را برای حمایت از هنرمندان به کار گرفته است اما خانه موسیقی به دلیل نبود منابع مالی، تنها می تواند با ارائه پیشنهاد و پیگیری مطالبات از اعضای خود حمایت کند. اما در  آخر برای اینکه  این پیشنهادها ومطالبات اجرایی شود همت وحمایت مسئولین نیازاست. امیدوار هستم  با یاری خداوند در سایه تلاش های خانه موسیقی وحمایت های همه جانبه دولت بتوانیم هرچه سریعتر از این دوران سخت عبور کنیم وبه شرایط عادی باز گردیم.

 

وی افزود: در حال حاضر تمام آموزشگاها  امکان برگزاری کلاس های مجازی را ندارند، بنابراین خوانندها و به خصوص خوانندگان کلاسیک امروز تدریس آنها به صورت مجازی نیز سخت تر است به حمایت بیشتری نیاز دارند.

 

میلانی درمورد روش تدریس مجازی آواز کلاسیک اظهار کرد: شیوه تدریس آواز کلاسیک به گونه ایست که باید مدرس ساز بزند و هنرجو همزمان بشنود و به دلیل تاخیر چند ثانیه ای خیلی به سختی و مشکل بتوان به این روش تدریس کرد. مضاف براین، یک مدرس آواز کلاسیک باید در هرلحظه چک بکند فیزیک هنرجو را  که  به طور اشتباه نفس نگیرد، در هنگام خواندن بدن و چانه را سفت نکند واین دقت نظر از طریق مجازی به سختی صورت میگیرد . گاهی هم که اینترنت دچار اختلال می شود و مجموع این ها در کنارهم تدریس مطلوبی نخواهد شد. بنابراین تاثیر تدریس مستقیم بسیار بیشتر وملموس ترخواهد بود.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات