1399/4/19 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1398/11/15    

داوری دوسالانه آلبوم برتر موسیقی به پایان رسید

داوری ششمین دوسالانه آلبوم برتر موسیقی به پایان رسید و برگزیدگان در نشست اسفندماه خانه موسیقی معرفی می شوند.
داوری دوسالانه آلبوم برتر موسیقی به پایان رسید

داوری ششمین دوسالانه آلبوم برتر موسیقی به پایان رسید و برگزیدگان در نشست اسفندماه خانه موسیقی معرفی می شوند.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، داوری ششمین دوسالانه آلبوم برتر موسیقی با برگزاری جلسه نهایی هیئت داوران در روزهای گذشته به پایان رسید و برگزیدگان بخش های مختلف در نشست اسفندماه خانه موسیقی معرفی می گردند.

 

فراخوان ارسال آثار به دبیرخانه جشن در بخش آلبوم برتر موسیقی اوایل تابستان سال جاری منتشر شد و با توجه به استقبال و درخواست هنرمندان و ناشران یک بار تمدید گردید.

 

پس از پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه، دسته بندی آلبوم ها و سپس جلسات داوری آغاز گردید و قرار بود برگزیدگان این دوره در مراسم جشن سالیانه خانه موسیقی معرفی شوند.

 

با اعلام لغو جشن سالیانه این نهاد داوری آلبوم نیز به تعویق افتاد و با برگزاری جلسه نهایی داوری قرار است در نشست آخر سال خانه موسیقی برگزیدگان معرفی شوند که زمان و مکان آن بزودی اعلام می گردد.

 

آلبوم های موسیقی در دو رشته "موسیقی سنتی" و "موسیقی كلاسیک ـ اركسترال" که نخستین بار در مقطع پانزدهم تیر 1396 تا پانزدهم تیر 1398 به صورت رسمی منتشر شده اند، در این دوسالانه مورد بررسی قرار گرفتند.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات