1401/3/4 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1398/11/05    

تسلیت خانه موسیقی به یک همکار

خانه موسیقی درگذشت پدر گرامی آقای لطف الله با جلان (عضو کانون سازندگان ساز ) را به ایشان تسلیت گفت.
تسلیت خانه موسیقی به یک همکار

خانه موسیقی درگذشت پدر گرامی آقای لطف الله با جلان (عضو کانون سازندگان ساز ) را به ایشان تسلیت گفت.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، در پی درگذشت پدر گرامی آقای لطف الله با جلان(عضو پیوسته کانون سازندگان ساز) خانه موسیقی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت و برای خانواده آن مرحوم آرزوی صبر و شکیبایی کرد.تبلیغات