1399/3/6 : سه شنبه
تاریخ ارسال : 1398/09/04    

حذف معافیت مالیاتی یک فاجعه است

ارشاد ارشاد شده!

موضوع حذف معافیت مالیاتی فعالان فرهنگی که قرار است در بودجه سال آتی گنجانده شود مورد اعتراض اهالی صنف قرار گرفت.
ارشاد ارشاد شده!

 موضوع حذف معافیت مالیاتی فعالان فرهنگی که قرار است در بودجه سال آتی گنجانده شود مورد اعتراض اهالی صنف قرار گرفت.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، چندی پیش موضوع حذف معافیت مالیاتی فعالان فرهنگی که قرار است در بودجه سال آتی گنجانده شود مورد اعتراض اهالی صنف قرار گرفت و شنبه گذشته قرار بود کلیه اصناف فرهنگی به اتفاق، بیانیه ای در اعتراض به این طرح غیرفرهنگی و بلکه ضد فرهنگی منتشر کنند که متاسفانه به علت بارش سنگین برف و توامان شدنش با اعتراضات به گرانی بنزین و قطع اینترنت و دیگرمسائل حاشیه ای، گردهمایی اصناف برگزار نشد ولی با این وصف، مسئولان اصناف از طریق مراودات و نشست های جداگانه صدای اعتراض خودشان را به گوش مسئولان مربوط رساندند و کماکان قاطبه فعالان و مسئولان صنفی به شدت پیگیر اعتراضات صنفی جهت ممانعت حذف معافیت مالیاتی هستند، اما در این میان بشارت آمد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز این بار در جهت حمایت از اهالی فرهنگ و هنر و همسو با اصناف، پیگیر عدم حذف معافیت مالیاتی هستند!

 

گویی امسال ارشاد ارشاد شده! و برخلاف سال گذشته که به دنبال اخذ عوارض ده درصد از کنسرت گذاران بود، خوشبختانه این روزها به یاری فرهنگ و هنر ملی ایران برخاسته و به دنبال جلوگیری از حذف معافیت مالیاتی است.

 

قطعا ارشاد به خوبی متوجه شده که تصویب این طرح، به مثابه میخ آخر بر تابوت فرهنگ ایران خواهد بود و با تصویب آن دیگر نمی توان هیچ کورسوی امیدی برای اعتلا و ارتقا فرهنگی کشور باز یافت و وقتی که فرهنگ کشوری تضعیف و تخقیر شود سرنوشت دیگر ارکان مملکت قابل پیش بینی است.

 

به هرحال فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان متولی اصلی مسائل فرهنگی کشور جای بسی خوشحالی و مسرت است و امیدواریم مسئولان این وزارتخانه به خوبی و با اتکا به مسائل کارشناسی، تبعات و عوارض شوم در تنگنا قراردادن هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگی را که از ستونها و استوانه های منیع حفظ و اعتلای کشور هستند، برای مسئولان غافل از نقش فرهنگ و هنر تبیین نموده و ار بروز فاجعه ای دیگر در این عرصه جلوگیری نمایند.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات