1401/5/27 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1398/08/01    

کتاب آموزشی ارغوان منتشر شد

کتاب آموزشی ارغوان (روش نوین آموزش کمانچه نوازی) تالیف استاد علی اکبر شکارچی از سوی موسسه کمان آوای آرش منتشر شد.
کتاب آموزشی ارغوان منتشر شد

کتاب آموزشی ارغوان (روش نوین آموزش کمانچه نوازی) تالیف استاد علی اکبر شکارچی از سوی موسسه کمان آوای آرش منتشر شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، ارغوان در دو مجله مقدماتی و پیشرفته با نت نگاری قطعات و آواز و کمانچه استاد شکارچی و به همراهی تنبک و همخوانی آساره شکارچی تهیه و تنظیم و به انضمام چهار دی وی دی ویدیویی ارائه شده است.

در جلد اول ارغوان به تمامی نکات مهم و اساسی کمانچه نوازی از جمله اهداف آموزش، بنیان های مهم آموزش کمانچه، روش گرفتن ساز، آرشه و کوک کردن و بسیاری دیگر از نکات تئوری موسیقی اشاره شده و در ادامه قطعات مختلفی برای نواختن آمده و در جلد دوم مطالب پیشرفته تر نظیر انواع پوزیسیون انگشت گذاری، معرفی دانگ و قطعات و چهار مضراب های زیبا از موسیقیدانان بزرگ ارائه شده است.تبلیغات