1399/3/13 : سه شنبه
تاریخ ارسال : 1398/07/22    

نشست تخصصی بازار آنلاین موسیقی برگزار می شود

نشست تخصصی چالش ها و آینده بازار آنلاین موسیقی در ایران از سلسله نشست های صنایع فرهنگی 24 مهرماه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.
نشست تخصصی بازار آنلاین موسیقی برگزار می شود

نشست تخصصی چالش ها و آینده بازار آنلاین موسیقی در ایران از سلسله نشست های صنایع فرهنگی 24 مهرماه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

به گزارش سایت خانه موسیقی، نشست تخصصی چالش ها و آینده بازار آنلاین موسیقی از سلسله نشست های صنایع فرهنگی 24 مهرماه ساعت 10 صبح در سالن جلسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

این نشست با حضور دکتر داتیس خواجه ئیان(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، فرزاد آقا تهرانی(مدیرشرکت موسیقی فردای ایرانیان پیشرو) و حمید نجفی(عضو هیئت مدیره مجتمع فرهنگی و فناوری اطلاعات و ارتباطات سهروردی) برگزار می شود.

قرار است در این نشست موضوعاتی از قبیل سیر پیشرفت بازار آنلاین موسیقی، شناخت بازیگران اصلی بازار موسیقی، شبکه ارزش بازار آنلاین موسیقی، مدل های درآمدی کسب و کار، اپلیکیشن های حوزه موسیقی، شناسایی چالش های بازار آنلاین موسیقی و ویژگی های مطلوب بازار آنلاین موسیقی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات