1398/12/4 : یکشنبه
تاریخ ارسال : 1398/07/08    

تسلیت خانه موسیقی به مدیر عامل انجمن موسیقی

پدر گرامی آقای علی ثابت نیا (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران) درگذشت و خانه موسیقی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت.
تسلیت خانه موسیقی به مدیر عامل انجمن موسیقی

پدر گرامی آقای علی ثابت نیا (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران) درگذشت و خانه موسیقی این ضایعه را به ایشان تسلیت  گفت.

به گزارش سایت خانه موسیقی، در پی درگذشت پدر گرامی آقای علی ثابت نیا (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران) هیئت مدیره خانه موسیقی ایران در پیامی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت و برای بازماندگان آن مرحوم آرزوی صبر شکیبایی کرد.

لازم به ذکر است، زمان و مکان مراسم یادبود آن مرحوم متعاقبا اعلام می گرددقسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات