1401/5/21 : جمعه
تاریخ ارسال : 1398/07/03    

«دانش هرمی موسیقی» تالیف محمدسعید شریفیان منتشر شد

کتاب «دانش هرمی موسیقی» تالیف محمدسعید شریفیان(آهنگساز و مدرس موسیقی) منتشر شد.
«دانش هرمی موسیقی» تالیف محمدسعید شریفیان منتشر شد

کتاب «دانش هرمی موسیقی» تالیف محمدسعید شریفیان(آهنگساز و مدرس موسیقی) منتشر شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این کتاب در شانزده فصل مباحثی نظیر صوت و شاخص های آن، تولد تونالینه، گام شناسی، سرکلیدها، فواصل، گام ها، آنالیز تونالینه، ریتم شناسی، گروه بندی نت ها و سکوت ها، آکورد شناسی و ... را مطرح می کند.

در مقدمه این کتاب آمده است:«این کتاب صرفا تئوری موسیقی نیست؛ بلکهمباحث زیربنایی مختلفی را که در موسیقی از اهمیت خاصی برخوردارند، به صورت مجموعه ای مدون ارائه می کند، که با تکیه بر آن ها بسیاری از تئوری های پایه و مباحث ساختاری موسیقی هنری روشن می شوند و بدین سان زیر بنای علمی و هنری را فراهم می سازند.»

نشر دانشگاه هنرتبلیغات