1399/3/9 : جمعه
تاریخ ارسال : 1398/06/24    

جلسات مشاوره حقوقی برای اعضای خانه موسیقی برگزار می شود

جلسات مشاوره حقوقی ویژه اعضای خانه موسیقی با حضور کاوه رضوانی راد(مشاور حقوقی خانه موسیقی) در ساختمان شماره 1 برگزار می شود.
جلسات مشاوره حقوقی برای اعضای خانه موسیقی برگزار می شود

جلسات مشاوره حقوقی ویژه اعضای خانه موسیقی با حضور کاوه رضوانی راد(مشاور حقوقی خانه موسیقی) در ساختمان شماره 1 برگزار می شود.

به گزارش سایت خانه، هنرمندان عضو خانه موسیقی می توانند پیرامون مسائل حقوقی صنفی خود در جلسات مشاوره حقوقی با حضور کاوه رضوانی راد شرکت نمایند.

متقاضیان با در دست داشتن کارت معتبر عضویت می توانند برای تعیین وقت مشاوره به ساختمان شماره 1 مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 66917711-66917712 تماس حاصل نمایند.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات