1401/9/10 : پنجشنبه
کد خبر : 100397
تاریخ ارسال : 1390/08/18    ساعت ارسال :

هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی تشکیل جلسه داد

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان ساز های سنتی خانه موسیقی روز یکشنبه در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده متقاضیان بیمه و عضویت مورد بررسی قرار گرفت.
هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی تشکیل جلسه داد

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان ساز های سنتی خانه موسیقی روز یکشنبه در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده متقاضیان بیمه و عضویت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور داریوش پیرنیاکان، علی اکبر شکارچی، زیدالله طلوعی، ایمران حیدری، کوثرعلی شهبازی و ویدا روستا(بازرس کانون) در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده های عضویت مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پس از بررسی پرونده ها، 1 نفر به عنوان عضو پیوسته شناخته شدند. همچنین از 58 نفر برای آزمون دعوت شد و یک پرونده نیز به کانون دیگری ارجاع شد.

لازم به ذکر است، کانون نوازندگان سازهای سنتی با بیش از 5000 عضو پرجمعیت ترین کانون خانه موسیقی را تشکیل می دهد. جلسه بعدی هیئت مدیره این کانون در ماه آینده برگزار می شود.تبلیغات