1401/5/27 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1398/05/23    

خودآموز تنبک

تالیف محمدرضا شادمانی
خودآموز تنبک

تالیف محمدرضا شادمانی

در این کتاب سعی شده ریتم هایی که بیشتر شنیده شده و مورد استفاده فراوانتری داردآموزش داده شود. در این کتاب با روشی ساده و بدون نوشتن نت و تنها با شمارش اعداد و اجرای حرکات ابتدایی تمبک بطور خود آموز علاقمندان با این ساز آشنا می شوند.

نشر تصنیفتبلیغات