1399/3/9 : جمعه
تاریخ ارسال : 1398/04/24    

با حضور مسئولان و هنرمندان در کمیسیون فرهنگی مجلس انجام شد/

پیگیری معضل ده درصد

مدیرعامل خانه موسیقی به اتفاق معاون امور هنری،مدیرکل دفتر موسیقی،رئیس انجمن صنفی هنرمندان و تعدادی از هنرمندان با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس با چند تن از نمایندگان، درباره قانون معروف به ده درصد به بحث و گفتگو پرداختند.
پیگیری معضل ده درصد

مدیرعامل خانه موسیقی به اتفاق معاون امور هنری، مدیرکل دفتر موسیقی،رئیس انجمن صنفی هنرمندان و تعدادی از هنرمندان با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس با چند تن از نمایندگان، درباره قانون معروف به ده درصد به بحث و گفتگو پرداختند.


به گزارش سایت خانه موسیقی، در این نشست حمیدرضا نوربخش با ذکر سوابقی از پیگیر های خانه موسیقی در این خصوص و اعتراض گسترده هنرمندان از این کمیسیون خواست تا نسبت به لغو این قانون مساعدت کنند.


در این نشست دیگر حاضران نیز هر کدام به مضرات این قانون اشاره و از کمیسیون خواستند تا نسبت به حل و فصل تبعات اجرای این قانون راهکاری ارائه و یا نسبت به حذف آن عمل نمایند.


اعضای این کمیسیون پس از استماع بیانات حاضران پیشنهاد دادند تا موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری شده و از سوی این سازمان طرح لغو آن به مجلس ارائه شود.


لازم به توضیح است که خانه موسیقی در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه تعامل داشته و تا حصول این نتیجه، پیگیری ها ادامه خواهد داشت.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات