1400/7/2 : جمعه
تاریخ ارسال : 1348/10/11    

آئین نکوداشت ناصری رحیمی و امیر صراف(پیشکسوتان موسیقی کلاسیک)- خرداد98- خانه هنرمندان

عکس: لیلا ابراهیمی
آئین نکوداشت ناصری رحیمی و امیر صراف(پیشکسوتان موسیقی کلاسیک)- خرداد98- خانه هنرمندان

تبلیغات