1401/9/10 : پنجشنبه
    

جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران (2) - 6 بهمن 97- سالن ایوان شمس

تقدیر از چهره های پیشکسوت و برگزیدگان دوسالانه کتاب برتر در جشن خانه موسیقی عکس: بهاره اسدی
جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران (2) - 6 بهمن 97- سالن ایوان شمس

تبلیغات