1398/4/26 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1348/10/11    

جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران (1) - 6 بهمن 97- سالن ایوان شمس

حضور هنرمندان در جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران عکس: بهاره اسدی
جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران (1) - 6 بهمن 97- سالن ایوان شمس

تبلیغات